LAN / WLAN siete


Ponúkame Vám kompletnú montáž štrukturovanej kabeláže s hviezdicovou topológiou (zabezpečujeme hardwareovú aj softwareovú časť), na báze metalických FTP káblov. Vašu hotovú LAN sieť prepojíme do internetu a zabezpečíme optimálne využitie všetkých výhod Vášho intranetu.

Okrem metalických LAN sietí realizujeme aj bezdrôtové siete, založené na technológii  WiFi 802.11b/g/n, fungujúce v nelicencovanom frekvenčnom pásme 2,4 Ghz. Realizujeme nielen vnútropodnikové siete, ale aj point-to-point prepojenia vzdialených pracovísk. Máme skúsenosti s inštalovaním WiFi zariadení od každej renomovanej firmy z tejto oblasti.