Hardware


Zabezpečíme nielen koplexnú dodávku hardware (počítače s príslušenstvom, sieťové prvky, spotrebný materiál) pre Vašu firmu, ale poskytujeme technickú podporu pri inštalovaní a používaní “železa”. Sme pripravený riešiť problémy s neštabilným hardware -om (časté havárie systému Windows, samovoľné resety). Máme bohaté skúsenosti s konfigurovaním periférií k notebookom (rôzne druhy PCMCIA kariet, mobilné telefóny pripojené k notebookom, atď.)